עודד מפתח/ דן צילינדר

כמות באריזה : 25/36/50

מנעול חבוי לדלת - בריח פלדה