פלדון מפתח

כמות באריזה : 50

מנעול חבוי - ציפוי מלא )ייחודי(