ידית/מנעול לארגזי רכב ולארונות

כמות באריזה : 1

ידית מפעילת זרועות נועלי קצה עם מפתח