מנעול תיבת דואר

כמות באריזה :

11 מ"מ מסומרר סוג: רגיל/אחיד, כמות: 1
15 מ"מ+אום סוג: רגיל/אחיד/מאסטר, כמות: 12/100
22 מ"מ+אום סוג: רגיל/אחיד/מאסטר, כמות: 12
29 מ"מ+אום סוג: רגיל/אחיד/מאסטר, כמות: 12
35 מ"מ+אום סוג: רגיל/אחיד/מאסטר, כמות: 12