מעצור דלת גלגל צר

כמות באריזה :

מעצור זה בעל גלגל ברוחב של 30 מ"מ ללא כיסוי ברזל.