מעצור דלת גלגל רחב

כמות באריזה :

מעצור זה בעל גלגל ברוחב 40 של מ"מ וכן כיסוי ברזל המונע נזק לגלגל ומאריך את חיי המעצור.