Happy Hand Hour

כמות באריזה :

זהו פטנט המיועד למנוע את טריקת הדלת, ובכך למנוע מצב בו ידי הילד יפגעו כתוצאה מסגירת הדלת. מוצר זה מתוכנן ומאפשר לסגור את הדלת לגמרי. מגיע במגוון צבעים.