מנעול עליון צור-קומפלט/תפזורת 2- נעילות

כמות באריזה : 40/12