צירים

כמות באריזה :

תאור: זוג צירי פנדל " 3 משקל: עד 15 ק"ג ליח'
תאור: זוג צירי פנדל " 4 משקל: עד 22 ק"ג ליח'
תאור: זוג צירי פנדל " 5 משקל: עד 27 ק"ג ליח'
תאור: זוג צירי פנדל " 6 משקל: עד 40 ק"ג ליח'